Text och illustration till Genusgruppen Chalmers "Fanzine" med kvinnliga arkitekter.

 

Text och illustration till arkitekturtidskriften 4 ARK.

Tema undergÄng